Zasady funkcjonowania banku

Bezpieczna jak też zyskowna działalność banku wymaga umiejętnego administrowania tą jednostką. Fundamentem właściwego działania banku jest przestrzeganie i realizacja następujących zasadniczych zasad:
Zasada samodzielności znaczy, że bank jest jednostką samodzielną, działającą w obrocie gospodarczym. Podejmuje on decyzje odnośnie indywidualnej gospodarki niezależnie od organów państwa kierując się wyłącznie rozporządzeniami prezesa NBP, przepisami prawa bankowego i swojego statutu.
Zasada samofinansowania. Działając we własnym zakresie bank jest zmuszony do finansowania osobistych wydatków, czyli część osiągniętych profitów (odsetki, prowizje od kredytów) przeznacza na regulowanie bieżących zobowiązań.
Zasada komercjalizmu  oznacza, że banki działają odpłatnie i dążą do osiągnięcia maksymalnego zysku przy optymalnym ryzyku. Dochód gotówki ten musi być na takim poziomie, aby bank był w stanie pokrywać koszty własnej działalności. Fundamentem działalności bankowej jest gromadzenie środków pieniężnych od klientów w postaci depozytów, ponieważ są one dla banku filarem działalności kredytowej. Wskazanie kontrahentom atrakcyjnych ofert i przekonanie ich do działalności bankowej decyduje więc o ilości pozyskanych klientów.
Zasada konkurencyjności – misją banku będzie zademonstrowanie potencjalnym kontrahentom oferty porównywalnej z innymi bankami.
Zasada uniwersalizmu znaczy, że banki posiadają prawo do wykonywania wszystkich czynności bankowych, a to jakie czynności wykonują będzie zależeć od możliwości organizacyjnych i technicznych. ,Uniwersalność banku różnicować ryzyko utraty kapitałów i przychodów poprzez unikanie nadmiernej koncentracji produktowej, branżowej czy terytorialnej.”

Posted in biznes, finanse

Tags: , , , ,