praca nakładcza i zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OptiSEO2010, 24 maja 2011

Polscy przedsiębiorcy zatrudniani w poprzednich latach na umowach o pracę nakładczą, w ostatnich miesiącach są zasypywani zawiadomieniami o wszczęciu postępowania wyjaśniającego a w tej samej chwili w przyszłości ZUS rozsyła im opracowane już wcześniej decyzje podważające cały sporny okres zatrudnienia i ubezpieczenia z tyt. pracy nakładczej. Działania takie są wątpliwe co najmniej ze względu na [...]


Tags: , , , ,
Posted in biznes, finanse, firmy |

Losowanie ofe

Krytolaak, 17 maja 2011

Wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego jest naszym obowiązkiem. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że wszystkie osoby, urodzone po 31 grudnia 1968 roku muszą przystąpić do Otwartego Funduszu Emerytalnego w ciągu 7 dni od daty podjęcia pracy lub innej formy działalności, z tytułu której odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne. Jest to obowiązkiem każdego ubezpieczonego, ponieważ [...]


Tags: , , , ,
Posted in biznes, finanse, firmy |