Edukacja, szkolnictwo i wiadomości

qunter12, 20 maja 2011

W drugiej połowie IV tysiąclecia nastąpiły na Bliskim Wschodzie istotne przemiany w życiu ludzi, mające doprowadzić do powstania cywilizacji miejskiej. Wielu badaczy opierając się na wynikach badań paleoklimatologicznych postuluje edycję klimatu z wilgotnego na bardziej suchy w omawianym okresie, co spowodowało ruchy ludności i jej grupowanie się w osiedlach. Choćby ten czynnik oczywiście miał duże [...]


Tags: , , , ,
Posted in biznes, internet, pozycjonowanie |