Zasady funkcjonowania banku

special, 19 maja 2011

Bezpieczna jak też zyskowna działalność banku wymaga umiejętnego administrowania tą jednostką. Fundamentem właściwego działania banku jest przestrzeganie i realizacja następujących zasadniczych zasad:Zasada samodzielności znaczy, że bank jest jednostką samodzielną, działającą w obrocie gospodarczym. Podejmuje on decyzje odnośnie indywidualnej gospodarki niezależnie od organów państwa kierując się wyłącznie rozporządzeniami prezesa NBP, przepisami prawa bankowego i swojego statutu. [...]


Tags: , , , ,
Posted in biznes, finanse |